fbpx

We make IT happen

Privacy Policy

Privacyverklaring – JDV Computers

Privacyverklaring

Welkom op jdvcomputers.be. Zodra je onze website bezoekt of contact met ons opneemt, verzamelen we bepaalde informatie over jou. In deze privacyverklaring verduidelijken we welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken. We gaan zorgvuldig om met je informatie en zorgen ervoor dat deze veilig wordt bewaard. Mocht je vragen hebben of willen weten welke informatie we over je hebben, neem dan gerust contact met ons op. We kunnen deze privacyverklaring wijzigen indien nodig, dus we raden je aan om deze regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 07 oktober 2023.

Inhoudsopgave

 • Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
 • Wie verwerkt je gegevens?
 • Van wie verzamelen we gegevens?
 • Hoe verzamelen we je gegevens?
 • Welke gegevens verzamelen we van je?
 • Waarvoor gebruiken we je gegevens?
 • Hoe lang bewaren we je gegevens?
 • Met wie delen we je gegevens?
 • Waar worden je gegevens opgeslagen?
 • Hoe zijn je gegevens beveiligd bij ons?
 • Welke rechten heb je?
 • Welke regelgeving is van toepassing op deze privacyverklaring?
 • Welke cookies gebruiken we?
 • Wat doen we met de gegevens van minderjarigen?
 • Heb je een vraag over deze privacyverklaring?

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons zijn gerelateerd. Het betreft de persoonsgegevens van iedereen die ooit contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contacten. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar jou als individu kunnen worden herleid, zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Voor meer informatie over persoonsgegevens kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

2. Wie verwerkt je gegevens?

Jdv Computers BV is verantwoordelijk voor de website jdvcomputers.be en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Onze volledige gegevens zijn:

Jdv Computers BV
Brakelsesteenweg 561
9400 Ninove
0747713711

3. Van wie verzamelen we gegevens?

We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit omvat bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

4. Hoe verzamelen we je gegevens?

We verkrijgen je gegevens rechtstreeks van jou wanneer je:

 • Onze website bezoekt
 • Een account aanmaakt
 • Gegevens invoert op onze website
 • Contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of op een andere manier

5. Welke gegevens verzamelen we van je?

We verzamelen de volgende gegevens:

 • Naam
 • Geslacht
 • Woon- of vestigingsadres
 • Bezorgadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboorteplaats
 • Geboortedatum
 • Leeftijd
 • Functie
 • Financiële gegevens
 • E-mailcommunicatie

6. Waarvoor gebruiken we je gegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor we deze mogen gebruiken:

 • We hebben je toestemming verkregen om je persoonsgegevens te gebruiken
 • We gebruiken je gegevens om je als klant de best mogelijke service te bieden, iets wat zonder deze informatie niet mogelijk zou zijn
 • We gebruiken je gegevens voor onze centrale administratie, het uitvoeren van marketingactiviteiten, het voorkomen en bestrijden van fraude, en voor risicobeheer
 • We gebruiken je gegevens om onze wettelijke taken uit te voeren

7. Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zolang als wettelijk vereist en zolang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. Zo lang je klant bij ons bent, bewaren we je gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Na deze periode bewaren we je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische kwesties af te handelen. Wil je meer weten over hoe lang we specifieke gegevens van je bewaren, neem dan contact met ons op.

8. Met wie delen we je gegevens?

Je persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt. We zullen je persoonsgegevens nooit met anderen delen.

“`

9. Waar bewaren we je gegevens?

We verwerken en bewaren je gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht je hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op.

10. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?

We hebben zowel organisatorische als technische maatregelen getroffen om je gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Onze systemen en communicatiemiddelen zijn beveiligd om te voorkomen dat je gegevens in verkeerde handen vallen. Je gegevens zijn bij ons veilig. We zorgen er ook voor dat je gegevens alleen worden gebruikt door mensen die hiervoor van ons toestemming hebben gekregen. Mocht je vragen hebben over onze beveiligingsmaatregelen, neem dan contact met ons op.

11. Welke rechten heb je?

Je hebt verschillende rechten aangaande je persoonsgegevens. Hieronder zetten we deze rechten voor je op een rijtje.

 • Recht op informatie: We moeten je op een begrijpelijke en duidelijke manier uitleggen wat we met je gegevens doen en welke controle je hierover hebt.
 • Recht op inzage: Je kunt ons altijd vragen om inzage in de gegevens die we van je hebben.
 • Recht op correctie: Je kunt ons vragen om je gegevens te corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.
 • Recht om bezwaar te maken: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken.
 • Recht op dataportabiliteit: Je kunt ons vragen om je de digitale gegevens te sturen die we van je hebben, zodat je deze gegevens naar een andere organisatie kunt overdragen.
 • Recht op beperking: Je kunt ons vragen om het gebruik van je gegevens te beperken.
 • Recht om vergeten te worden: Je kunt ons vragen om alle gegevens die we van je hebben te verwijderen.
 • Recht om een klacht in te dienen: Je kunt een klacht indienen over de wijze waarop we met je gegevens omgaan.

12. Aan welke regels moet deze privacyverklaring voldoen?

Onze privacyverklaring moet voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden.

13. Welke cookies gebruiken we?

We gebruiken cookies om onze website te personaliseren op basis van je surf- en zoekgedrag. De cookies die we gebruiken zijn onder te verdelen in functionele cookies, geanonimiseerde analytische cookies, niet-geanonimiseerde analytische cookies en tracking cookies. Voorbeelden van cookies die we gebruiken zijn Google Analytics, Facebook, Zoho, Brevo, Facebook (tracking cookie) en Google Adwords (tracking cookie).

14. Hoe gaan we om met gegevens van minderjarigen?

We richten ons niet specifiek op minderjarigen. Als je jonger bent dan 18 jaar, heb je toestemming nodig van een ouder of voogd om onze website te gebruiken. We gaan ervan uit dat je deze toestemming hebt verkregen als je onze website of webshop bezoekt.

15. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?

Heb je een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op door een e-mail te sturen naar info@jdvcomputers.be. We helpen je graag.

Audit? Waarom?

Een IT-audit is een beoordeling van de IT-systemen, processen en beveiligingsmaatregelen van een bedrijf om eventuele problemen of kwetsbaarheden te identificeren. Bedrijven kunnen profiteren van een gratis IT-audit om de volgende redenen:

 1. Verbeterde beveiliging: Een IT-audit kan helpen bij het identificeren van potentiële kwetsbaarheden in de beveiliging van het bedrijf, wat kan leiden tot een betere bescherming van bedrijfskritieke gegevens en systemen.

 2. Kostenbesparingen: Een IT-audit kan helpen bij het identificeren van inefficiënte processen en onnodige uitgaven, waardoor bedrijven geld kunnen besparen op hun IT-uitgaven.

 3. Verbeterde prestaties: Een IT-audit kan helpen bij het identificeren van systeemproblemen en prestatieproblemen, wat kan leiden tot een betere IT-prestatie en productiviteit van het bedrijf.

Door een gratis IT-audit aan te bieden, kan uw bedrijf potentiële klanten de kans geven om de waarde van uw diensten en expertise te ervaren. Bovendien kunt u met een IT-audit ook waardevolle informatie over potentiële klanten verzamelen, waardoor u inzicht krijgt in hun IT-omgeving en mogelijke kansen voor verdere dienstverlening. Het is wel belangrijk om te zorgen dat het aanbieden van een gratis IT-audit niet wordt gezien als een onethische manier om toegang te krijgen tot vertrouwelijke bedrijfsinformatie.